Firma spedycyjna POLSAD Sp. z o.o. powstała 07.12.1992 roku.
Spółka rozpoczęła swoją działalność jako mała cztero-osobowa firma, zajmująca się przede wszystkim obsługą spedycyjną zbóż i pasz.

Obecnie Spółka POLSAD to 12 osobowy zespół oferujący kompleksową obsługę ładunku.

Już w pierwszym roku naszej działalności obsłużyliśmy ponad 600 tys. ton ładunków, w zdecydowanej większości ( pół miliona ton ) towarów rolno - spożywczych, głównie zboża i śruty.

Kolejne lata działalności firmy przynoszą jej rozwój, wyraźnie uwidaczniający się w wypracowaniu z roku na rok, coraz to korzystniejszych wskaźników ekonomiczno - finansowych, we wzroście masy obsługiwanych towarów oraz w rozszerzaniu naszej oferty spedycyjnej o nowe grupy towarów ( cukier , oleje, węgiel, koks, benzyna, koncentrat cynku, metal ołowiu i cynku, melasa).

  • Ten dynamiczny rozwój umożliwił przedstawienie naszym kontrahentom oferty usług kompleksowych obejmującej:
    sprowadzanie i magazynowanie towarów, ich kontrolę jakościową i ilościową,
  • przeładunek,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów morskich,
  • przygotowywanie dokumentów do kontroli urzędowych (badań fitosanitarnych, standaryzacyjnych, weterynaryjnych)
  • odprawę poprzez własną Agencję Celną (powstałą w kwietniu 1993 roku) posiadanym zabezpieczeniem należności celnych, co przyspiesza i usprawnia odprawę celną towarów, umożliwia wcześniejsze podejmowanie towarów z magazynu,
  • aranżację przewozów transportem kolejowym i samochodowym.

W celu nawiązania nowych kontaktów oraz podniesienia jakości świadczonych usług POLSAD w roku 2002 został członkiem UNISTOCK - Europejskiego Stowarzyszenia Przeładowców i Składowników Towarów Rolnych. Członkostwo w UNISTOCK zapewnia POLSAD-owi bieżące śledzenie zmian w regulacjach prawnych Unii Europejskiej jak również umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów.

 

W 1999 r. powstał gdyński oddział firmy i podjął współpracę z Terminalem Westway oraz z Bałtyckim Terminalem Zbożowym.