POLSAD Sp. z o.o.
Spedycja Międzynarodowa
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 SZCZECIN
NIP 851-010-74-51
KRS 0000113906

BIURO GŁÓWNE
Prezes Zarządu - Krzysztof Pilarski

FAX : ( 48 91 ) 4340174
TEL : ( 48 91 ) 4336925,
4338944,4334040,
4340133,4340248

e-mail: polsad@polsad.pl

Biuro Portowe
ul. Hryniewieckiego 26
70-606 Szczecin
FAX : ( 48 91 ) 4624958
TEL : ( 48 91 ) 4308039, 4308049
e-mail: ewa@polsad.pl

ODDZIAŁ W GDYNI
e-mail: gdynia@polsad.pl

Fotografie: Marcin Bielecki