Oferowane usługi:

  • usługi spedycji w eksporcie, imporcie oraz w
    tranzycie,
  • usługi koordynacji związane z obrotem portowo - morskim, transportem lądowym i rzecznym,
  • usługi w zakresie odpraw celnych świadczonych przez własną agencję celną,
  • usługi w zakresie konsultingu związane ze spedycją i transportem,
  • usługi w zakresie czarterowania statków oraz ubezpieczania ładunków.

 

TRANSPORT MORSKI:
Szczecin Port:
- elewator EWA
- elewator SNOP
- elewator BASENOWA
- elewator WARTA

 

Pełna obsługa przeładunkowo - spedycyjna towarów rolnych sypkich oraz ładunków płynnych poprzez zbiorniki na nabrzeżu BALTCHEM (www.baltchem.com.pl):
- oleje roślinne,
- melasa
- metanol.

Odprawa celna towarów poprzez własną Agencję Celną posiadanym zabezpieczeniem należności celnych przyspiesza i usprawnia odprawę celną towarów, umożliwia wcześniejsze podejmowanie towarów z magazynu.

Posiadamy Biuro Portowe na elewatorze EWA pracujące w ruchu ciągłym zgodnie z harmonogramem pracy elewatora EWA oraz Oddział POLSAD w Gdyni, gdzie współpracujemy z Terminalem Westway oraz Bałtyckim Terminalem Zbożowym.

Poprzez Terminal Westway POLSAD prowadzi pełną obsługę przeładunkowo-spedycyjną ładunków płynnych, takich jak: oleje ciężkie, roślinne, melasa, itp., natomiast poprzez Bałtycki Terminal Zbożowy towarów rolnych, sypkich.

Ponadto organizujemy przeładunek, składowanie, badania fitosanitarne, standaryzacyjne, weterynaryjne, aranżację przewozów transportem kolejowym i samochodowym.