O naszych usługach spedycji międzynarodowej

statki

Spedycja to złożony proces, w którym liczą się praktyczna wiedza, znajomość branży i doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że tylko one gwarantują terminowość oraz rzetelność w wykonywaniu zleceń. Wynika to z faktu, że usługi spedycji międzynarodowej wymagają perfekcyjnej, całodobowej koordynacji i panowania nad wieloma procesami jednocześnie. My, po prawie 30. latach obecności w branży spedytorskiej, możemy pochwalić się takimi umiejętnościami.

Nasze kompetencje w zakresie logistyki i precyzja w planowaniu całego procesu spedycji pozwalają nam unikać opóźnień, dzięki czemu nadzorowana przez Polsad sp. z o. o. translokacja ładunków oraz transport, odbywają się zawsze sprawnie i w przewidzianym terminie. Gwarantujemy naszym klientom całodobowy monitoring ładunków i stały dostęp do informacji o miejscu ich przebywania.

W ramach usług spedycji międzynarodowej zajmujemy się wszystkim, co usprawnia proces translokacji, wykonując czynności takie jak:

  • doradztwo w zakresie spedycji, transportu i spraw celnych,
  • spedycja towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie,
  • organizacja prac przeładunkowo-składowych w portach morskich,
  • organizacja transportu kolejowego i samochodowego,
  • przygotowywanie wymaganych dokumentów w transporcie morskim,
  • aranżacja transportu morskiego i śródlądowego,
  • dokonywanie odpraw celnych i imporcie i eksporcie w tym w procedurze uproszczonej, potwierdzenie statusu unijnego ( T2L),
  • organizacja wymaganych usług kontroli ilościowej i jakościowej oraz kontroli urzędowych : fitosanitarnej i weterynaryjnej.


Niezależnie od obsługi zleceń spedytorskich, zajmujemy się konsultingiem i udzielamy porad, dotyczących wszystkich tematów związanych z organizacją spedycji międzynarodowej transportem morskim.